Jubileusz Kapłaństwa

Czcigodny Księże Proboszczu!

Złoty jubileusz święceń kapłańskich uświadamia nam raz jeszcze tajemnicę Bożego powołania. Świadectwo kapłańskiej posługi minionych lat ukazuje – w dostrzegalny dla wszystkich sposób – znaczenie słów Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Życzymy Księdzu, aby nie czuł się w Kcyni  sam, aby mógł liczyć na dobroć, miłość serc dzieci, dorosłych,  kapłanów. Niech życie Księdza upływa w zdrowiu i szczęściu. Niech zadowoleni będą ludzie, którym Ksiądz Proboszcz służy.

 

_________________________________________________________________

 


Księże Proboszczu !


Z okazji 50 Jubileuszu Święceń Kapłańskich życzymy Tobie,
byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem.
Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją.
Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi,
a Twoje serce niech przepełnia miłość,
którą podzielisz się z potrzebującymi.
Pielęgnuj w sobie uśmiech,
nie zatrać nigdy poczucia humoru.
Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi,
a On pokaże Tobie Prawdę
i obdarzy swoim błogosławieństwem.

 

__________________________________________________________

 

W dniu 50 Rocznicy
Święceń Kapłańskich

Oby nigdy nie zgasł w Tobie  apostolski i prorocki niepokój, który będzie oczyszczał Twoje i nasze sumienia. Nie pozwalaj nam zeskorupieć i zagubić się w tym niewiadomo gdzie pędzącym świecie pełnym ułudy. Bądź, więc dla nas przykładem, obdarz nas miłosierdziem i przebaczeniem pochodzącym od Boga, lecz gdy potrzeba nie powstrzymuj  świętego gniewu, czasami nawet "rozdrapujcie nasze rany, aby nie zabliźniły się błoną podłości".

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
i nadzieją na kapłańskie błogosławieństwo ...

 
Copyright © 2017 EwelinaSznajderowska.pl | Powered by Quick.Cart | Projekt i realizacja: ProSzablon.pl

stat4u